Sadhguru’s Top 10 Rules For Success

https://www.youtube.com/watch?v=1ASgYupz0XY&t=248s

//